Tanulói észrevétel tétel a központi írásbeli dolgozatok javításával kapcsolatosan

A  központi írásbeli dolgozatok hivatalos javítási-értékelési útmutatójától eltérő értékelés esetén – a szülő az értékelésre észrevételt tehet, melyet a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – a vizsgaszervező intézményben írásban adhatja le (2024. január 29-ig).

Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani, melynek benyújtási határideje jogvesztő.

A Tanulói észrevétel nyomtatvány  ITT letölthető.