Knowledge Base International Ltd

Projektünkben arra a problémára kerestük a megoldást, látván a diákok romló eredményeit, hogy hogyan lehetne hatékonyabban motiválni őket a tanulásra olyan eszközökkel, amelyeket ismernek, használnak, illetve olyan módszerekkel, melyeket hasznosnak tartanak a jövőjük szempontjából, melyek használata, alkalmazása jelentős fejlesztőhatással bír. Célunk az, hogy tanítványaink eredményesek legyenek iskolai munkájukban és sikeresek legyenek a munka világában, melyhez nem csak több ismeretanyag kell, hanem megfelelő szintű készségek, képességek és kompetenciák is.

Abból az általános vélekedésből indultunk ki, hogy a mai tizenéveseket semmi nem érdekli és motiválatlanok, közömbösek minden új iránt. Felméréseket végeztünk és az eredmények némileg cáfolták ezeket a sztereotípiákat, egyben az utat is kijelölték számunkra a probléma megoldásához. Az informatika az idegennyelv és a minket körülvevő világ érdekli a diákokat de a hagyományos tantárgyakban nem mindig tudnak sikeresek lenni, a legkisebb kudarc után feladják, ami önbizalom vesztéssel párosulva újabb kudarcokat eredményez. Ebből az ördögi körből kellene kimozdítani őket.

Közgazdasági és informatikai középiskola vagyunk, mely profilunkat alapul véve egy fiktív vállalkozás létrehozását terveztük el, amit a diákok működtetnek, és ami nemzetközi dimenzióval is bír.
Az ötletünkhöz partnereket is találtunk egy horvát, egy görög és egy török iskola személyében. Mindenki megalapítja a hasonló profilú saját vállalkozását, majd ezek egy nagy nemzetközi céget hoznak létre. A cégek profiljait a felmérések eredményei határozták meg, a tevékenységeket pedig ezekből vezettük le. A cégek termékeket gyártanak és forgalmaznak. A termék az maga a tudás, amit a diákok készítenek el digitalizált formában, interaktív módon, átlépve a tantárgyi kereteket. Itt nem a tankönyvi ismeretanyag puszta digitalizálása történik meg, hanem egy-egy téma elemeinek a munkatársak – diákok- általi megszerkesztése, amit aztán fel tudnak – tudnunk – használni a tanórákon is, bevonva őket a tanítás folyamatába. Így létrejön egy tudásbázis, ami mások számára is elérhető, bővíthető és felhasználható.

A tudásbázis elemei azok a tananyagegységek, melyek egyegy logikai egységet ölelnek fel – nem Wikipédia címszak! -, amelyek alkalmasak a tanórai felhasználásra frontális, differenciált vagy egyéni foglalkoztatásra, de felhasználhatóak tanórán kívül is tehetséggondozásra, felzárkóztatásra is. A tananyagegységek elkészítésének folyamata, illetve ennek alkalmazása önálló ismeretszerzésre sarkallja a diákokat, ahol kevésbé fenyegeti őt a kudarc. A tananyag egységek nem csak saját nyelven, hanem angolul is elkészülnek, ami a nyelvi órákra is adaptálja a folyamatot és az eredményt, másrészt így válik elérhetővé a partnerek – hosszabb távon pedig bármely európai iskola- számára is. Az egységek elkészítése teammunkában lehet igazán hatékony, mert így a gyengébb képességekkel bíró tanulók is be tudnak kapcsolódni, ami számukra is lehetőséget biztosít a magasabb szintű képességek megszerzésére. A tevékenységek eszköze az okostelefon – számítógép- ami mindig a kezük ügyében van, a közös nyelv pedig az angol.

A közös munka során új ismeretekre, készségekre tesznek szert, így más területeken is sikerélményekhez jutnak. Aki ezt a terméket megvásárolja – tehát elsajátítja – az ezt a tudást konvertálhatja érdemjegyre is. A vásárló – tehát aki nem tagja a cégnek – kedvet is kaphat új elemek készítéséhez, vagyis újabb munkatársakkal bővül a vállalat. A témákat úgy határoztuk meg, hogy minél több tantárgyhoz kapcsolható legyen: Az Európai Unió, Globális problémák és az európai kultúra. Nem az a cél, hogy a témákat tudományos igényességgel és mélységben dolgozzuk fel, hanem az, hogy a diákok folyamatosan végezzenek olyan tevékenységet, melyet szívesen végeznek, ahol fontosnak érzik magukat, ahol egymástól is tanulhatnak, ahol sikeresek lehetnek, és ami valóban hasznos számukra. A tevékenységek révén az adott témákban – illetve az informatikában és az idegen nyelvben is – komoly tudásra tesznek szert, miközben megismerkednek a vállalkozások világával is. E tevékenységek révén a tanárok is új szerepbe kerülnek: az ismeretközvetítői szerep helyett a szervező-irányító szerep lesz a meghatározó. Ezért kap nagy hangsúlyt a projektben a tanárok képzése is. A projekt során megszületnek és működni fognak a vállalatok, a projekt végére pedig létrejön az tudásbázis, ami bárki számára elérhető lesz – saját felhasználásra, ötletnek, vagy újabb nemzetközi vagy országon belüli együttműködés kiépítésére – a közös honlap révén.

A kész tananyagegységekhez módszertani ajánlások is készülnek, ami segít másoknak, hogy beépítsék ezt a tevékenységet a napi munkájukba. Tekintettel arra, hogy egész tevékenységünket egy nagy- a vállalataink által alapított – nemzetközi cég foglalja egységes keretbe, valamint a termékek sajátossági miatt a közös vállalatnak és ennélfogva az egész projektünknek a Knowledge Base International Ltd nevet adtuk.