Az alapvizsga szabályzatának rövid kivonata

Hatályos jogszabályok

Az ágazati alapvizsga eljárásrendjének kialakítása és tartalmi kereteinek meghatározása során az alábbi jogszabályok és szabályozó dokumentumok figyelembe vételével kerültek összeállításra:

  • a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény,
  • a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet,
  • az Intézmény hatályos Szakmai Programja
  • az oktatott szakmák képzési és kimeneti követelményei és a
  • programtanterveinek útmutatásai.

Az alapvizsga részletes leírását és a vizsgaidőpontokat ITT tekinthetik meg.

Széchenyis siker az ÁSZÉV versenyen

Az Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyének országos döntőjében Koncz Erika és Bodnár Viktória 12. E osztályos tanulóink szép eredményt értek el egészségügyi ismeretek tárgyból. Erika ezzel felvételi többletpontot is szerzett.

GRATULÁLUNK NEKIK!

Rendkívüli felvételi eljárás

A Széchenyi István Római Katolikus Technikum és Gimnázium rendkívüli felvételi eljárást hirdet a következő ágazatra azon tanulóknak, akik nem nyertek felvételt egyetlen középiskolába sem, vagy felvételt nyertek, de bármilyen okból megváltoztatják döntésüket:

  • 0001 kódszámú Vállalkozás és menedzsment (PÜ) ágazat,
  • 0004 kódszámú Egészségügy ágazat,
  • valamint a 0005 kódszámú gimnáziumi osztályba.

A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell benyújtani iskolánk titkárságára legkésőbb 2022. május 10-ig, amely a www. oktatas.hu oldalról letölthető. Kérjük, hogy amennyiben a rendes felvételi eljárás keretében nem jelentkezett iskolánkba a tanuló, úgy most csatolja az 5.,6.,7. év végi és 8. félévi bizonyítványának hiteles másolatát, valamint a központi magyar nyelv, valamint matematika írásbeli vizsga eredményeit.

A fellebbezési kérelmet iskolánk fenntartójának (a Váci Egyházmegye Ordináriusának) kell címezni és iskolánkhoz kell benyújtani (3000 Hatvan, Bajcsy- Zs. u. 6.).