erasmus-plusVOLUNTEERING IS OUR JOB

We are volunteers on the different fields of the life with six countries from Turkey, Poland, Hungary, Bulgaria, Italy and Spain. The Project titled ‘’Volunteering is our job’’ consists of voluntary work for education, nature, health, culture and disadvantaged group of our lives. We aim to promote the participants ‘foreign language and skills in a high level by doing volunteering. The Project supported by Erasmus +European Union Strategic school partnership will last two years (2014-2016) during motilities of the project, we all create a warm dialogue among the different cultures by cooperating internationally. We will have a great experience at the end of the project.

Az iskola arculatának a részévé vált, hogy nemzetközi projektekben vesz részt.

A Tempus Közalapítvány legújabb interjúsorozatában olyan, jelenleg is zajló Erasmus+ stratégiai partnerségi pályázatokat mutatunk be, melyek a hazai köznevelés és szakképzés területén dolgozó tanárok és szakemberek részvételével zajlanak.Sorozatunk második részében a hatvani Széchenyi István Római Katolikus Középiskola tanárával, Kiss Györggyel beszélgettünk.

Folytatás…

Alicante, Spain (7-13 March 2016)

Alicante, Spain (7-13 March 2016)

Two teachers and four students travelled to this mobility. Unfortunately the third teacher could not travel because of health problems. We had several tasks before the mobility. We had to select photos and prepare a summary of our national mobility and to send them to the Spanish partner school. With the help of these materials they prepared the project final booklet that we received at the end of the mobility. It was really nice to recall the memories of the previous mobilities.

Another task for us was to make a video film and to introduce a person who does remarkable volunteering work in our neighbourhood.  We chose the director of an association called „Karitasz” in town Gyöngyös. She does a lot for lonely old people and the homeless in and around the town. Our school coordinator gave the students help with arranging the meeting with the interviewee, the IT teacher with preparing the English subtitles for the video film and with the PPT presentation, and the teacher of English with  correcting the English spelling of the subtitles and the PPT presentation.

We had a project task to take three books for an international library, and also to make a PPT presentation on the authors’ biographies and the plot of the books. Our students chose Endre Ady, János Petőfi and Imre kertész , who had won a Nobel-prize in literature for his novel „Fatelessness”. These presentations provided us with a lot of information and we could get to know each other’s literary heritage.

With the help of the host pupils’ presentation we got to know the Spanish education system, volunteering associations and the pupils’ weekly voluntary service. The participants could involve in the local voluntary work by collecting rubbish on the beach. We also had the chance to meet the representatives of the voluntary associations of the region in a workshop and an immigrant young man told us his story and we could ask him questions.

The Spanish pupils showed us the lingual diversity of the local people: we had a language course not only in Spanish but also Valencian language which is a dialect spoken by a lot of people there.

On a tour on the beach which is a protected area we could watch sea birds, fossils and plants which was really educational. Water sport activities were not only entertaining but also were suitable for educating the participants for healthy way of life.

The trips in the region broadened the participants’ knowledge in history, culture and architecture.

The Spanish music and dance were present throughout the whole mobility that contributed to the friendly atmosphere. It was a worthy ending to our two-year’s project.

Spanyolország – Alicante (2016. március 7.-13.)

Spanyolország – Alicante (2016. március 7.-13.)

A találkozóra 2 tanár és 4 diák utazott. Sajnálatos módon a harmadik tanár röviddel az elindulás előtt lebetegedett, így nem tudott utazni.

A találkozóra készülés során feladatunk volt fotókat és összegzést készíteni saját találkozónkról, melyeket a találkozó előtt, a megbeszélt határidőig eljuttattunk a vendéglátó partnernek. Ezek segítségével a spanyol csapat elkészítette a projektzáró füzetét, melyet a projekt végén mindenki örömmel vett át. Jó volt felidézni a korábbi találkozók emlékeit.

A másik feladat egy video film készítése volt, mellyel be kellett mutatnunk egy, a városunkban vagy környékén tevékenykedő önkéntes munkát folytató személyiséget. Mi a szomszédos város , Gyöngyös „Karitasz” nevű önkéntes szervezetének  vezetőjét mutattuk be. Ő és aki munkatársai széleskörű tevékenységükkel sokat tesznek a helyi és környékbéli magányos idősekért és hajléktalanokért. Lehetőségünk volt arra is, hogy találkozzunk spanyol önkéntes szervezetek képviselőivel és egy afrikai migráns fiatal mesélte el történetét és válaszolt a neki feltett kérdésekre.

Projekt feladat volt, hogy vigyünk három könyvet a létrehozandó nemzetközi könyvtárba és prezentációval mutassuk be a könyvek szerzőit illetve a könyvek tartalmát. Diákjaink Ady Endre, Petőfi Sándor és a Nobel-díjas Kertész Imre egy-egy művét választották. Ezek a prezentációk sok új ismeretet adtak a résztvevőknek, lehetőségünk nyílt arra, hogy egymás irodalmi örökségét jobban megismerjük.

A vendéglátók prezentációi segítségével sok információt szereztünk az olasz oktatási rendszerről, társadalmi szervezeteikről és a diákok önkéntes munkavégzéséről. A találkozó résztvevői maguk is aktívan bekapcsolódtak a helyi önkéntes munkába és szemétszedésen vettek részt a tengerparton.

Az spanyol diákok által tartott nyelvleckék megmutatták a helyiek nyelvi sokszínűségét: nemcsak olasz, hanem a valencia-i nyelvvel is ismerkedhettek a résztvevők.

Egy túra során a tengerpart természetvédelmi partszakaszán védett növényeket, fossziliákat és madarakat figyelhettünk meg. A vízi sport tevékenységek nemcsak szórakozást jelentettek, de egyúttal alkalmasak voltak az egészséges életmódra nevelésre is.

A környéken tett kirándulások bővítették a résztvevők történelmi és kulturális ismereteit.

Az spanyol tánc és a zene végig jelen volt a találkozó során és jelentősen hozzájárult a jó hangulathoz. Ez a találkozó méltó befejezése volt kétéves projektünknek.