„The Art Of Helping”

Tendencia a társadalmunkban, hogy a fiatalok, a diákjaink elzárkóznak egymástól, közömbösek a szomszédjaikkal, a társaikkal, családjukkal és a hátrányos helyzetű emberekkel szemben. A telefonok és az autók kivonnak minket az utcákról, ahol régen üdvözöltük egymást és megálltunk beszélgetni. A televízió a nappalinkhoz kötött minket, ahelyett, hogy más emberekkel találkoznánk. Hajlamosak vagyunk arra, hogy magunkra fókuszáljunk kizárva más embereket. Az önzéshez vezető tendencia erősödik a segítés helyett, inkább magunkon segítünk, mint embertársainkon.

Projektünkben ezen akarunk változtatni, ráhangolva diákjainkat és az iskola közösségét a segítésre, önzetlenségre. A 2017-18-as tanévben mindegyik partneriskola készült erre a projektre: mi (tanárok) megfigyeltük, hogy a diákok milyen mértékben vesznek részt bármilyen típusú segítő tevékenységben: jótékonysági akciók, segítés osztályon és iskolán, családon belül. Elvégeztünk egy kérdőíves felmérést is a diákok, tanárok és szülők körében, hogy megnézzük, mennyire támogatóak más emberekkel szemben.

Mindkét „tevékenység” nagyon kiábrándító volt: a diákok 80%-a csak magával törődik, nem törődnek a körülöttük lévő emberekkel (beleértve a családjukat is), fogalmuk sincs, hogy emberek milyen problémákkal küzdenek, és hogyan lehetne azokat megoldani. Azért van szükségünk erre a projektre, hogy megenyhítsük a fiatalok szívét, bevonjuk őket a környezetükbe és a társadalomba. Meg akarjuk őket tanítani arra, hogy segítsenek másoknak, hogy bekapcsolódjanak ebbe a tevékenységbe.

A helyi és az európai társadalom figyelmét is szeretnénk felhívni a helyi és a globális problémákra, ugyanakkor közös megoldást találni nemzetközi együttműködésben végzett önkéntes tevékenységgel. Az együttműködés során kölcsönösen ötleteket meríthetünk egymástól, amelyet rendszeres gyakorlattá teszünk helyileg úgy, hogy tananyagokat készítünk, beépítve az önkéntes munkát a helyi tantervbe. Ez biztosítani fogja, hogy a projekt során végzett tevékenységek a jövőben is folytatódni fognak.

A résztvevők megtapasztalhatják a más országokban felmerülő nehézségeket és veszélyeket. A különböző területeken végzett közös munka erősíteni fogja az európai gondolkodásmódot és a szociális érzékenységet. A tevékenységek hozzá fognak járulni a résztvevők transzverzális és személyes kompetenciáinak és az idegen nyelvi készségének fejlődéséhez, melynek segítségével megalapozhatják sikerüket a munkaerőpiacon a jövőben.

A projektben résztvevő diákokat és szüleiket célcsoportnak tekintjük, rájuk lesz legnagyobb hatással a projekt, valamint a helyi és európai társadalmakat, melyekre disszeminációs tevékenységünk segítségével igyekszünk hatást gyakorolni. Hátrányos helyzetű és tanulási nehézséggel küzdő tanulók projektbe való bevonását fő célunknak tekintjük. Azáltal, hogy bevonjuk őket a tevékenységekbe, képesekké válnak arra, hogy aktív tagjai lehessenek a társadalomnak.