Tájékoztató normatív kedvezmény (ingyenesség) igényléséről

Tisztelt Szülők, kedves diákok!

Ingyen tankönyvre jogosult diákok részére fontos információ:

Az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz a 2019/2020. tanévre” lapot innen tudják letölteni (az adott tanévben 10-12. évfolyamos tanulók). Szíveskedjenek kitölteni és április 12-ig visszajuttatni az iskolába. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a határidő elmulasztása jogvesztő hatályú, azaz a később beérkezett igényléseket nem áll módunkban figyelembe venni!

A jogosultság jogcíméről a megfelelő igazolást kérjük az igénylőlappal együtt megküldeni:

  • 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet § (1) A 25. § szerinti kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

    • a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (MÁK igazolás), áprilisi bankszámla-kivonat,
    • tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
    • a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,
    • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy akkor lesz érvényes az ingyenes tankönyv igénybevétele, amennyiben 2019. október 1-jén is fenn fog állni a jogosultság!

A tankönyvosztás pontos időpontjáról az iskola honlapján tájékozódhat majd: www.szechenyi60.hu

Letölthető adatlap

Köszönjük szíves együttműködésüket! Kérdéseikkel fordulhatnak Tóbi Tímea és
Valakovicsné Lakatos Marianna tankönyvfelelősökhöz a 06-37/341-594 telefonszámon.

Fehér Józsefné
igazgató