Az alapvizsga szabályzatának rövid kivonata

Hatályos jogszabályok

Az ágazati alapvizsga eljárásrendjének kialakítása és tartalmi kereteinek meghatározása során az alábbi jogszabályok és szabályozó dokumentumok figyelembe vételével kerültek összeállításra:

  • a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény,
  • a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet,
  • az Intézmény hatályos Szakmai Programja
  • az oktatott szakmák képzési és kimeneti követelményei és a
  • programtanterveinek útmutatásai.

Az alapvizsga részletes leírását és a vizsgaidőpontokat ITT tekinthetik meg.