Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ A TANKÖNYVELLÁTÁSRÓL ÉS TANKÖNYVRENDELÉSRŐL

Kedves Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a következő tanévre más rendszerben kell megrendelnünk a tankönyveket, mint az elmúlt években. A tankönyvellátás fő központja a Könyvtárellátó.

A tanulók számára előírt könyveket a tanulóink tankönyvlista formájában megkapták. A visszaküldött lista alapján rendeljük meg a könyveiket.

A 9. évfolyamra most beiratkozók a listán nem találnak árat, több esetben tankönyvi kódszámot sem. Ez azért van, mert a kerettantervi rendelkezések, a törvényi szabályozók változása miatt a tankönyvek elkészülte, engedélyeztetése, listára kerülése folyamatban van. Az idegen nyelvkönyvek típusa, ára függ a választott nyelvtől és a csoportbeosztástól is. A nyelvkönyveket a csoportbeosztás kialakulása után rendeljük. A katolikus hitoktatáshoz a könyvet a listán megtalálják. A más felekezetűeknek (pl.: református, evangélikus) a felmerülő igények alapján szervezünk csoportot és rendelünk könyvet.

A TANKÖNYVLISTÁT KÉRJÜK, POSTAFORDULTÁVAL, DE LEGKÉSŐBB MÁJUS 3-IG SZÍVESKEDJENEK ALÁÍRVA VISSZAKÜLDENI! A NORMATÍV ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK ESETÉBEN AZ IGÉNYLŐLAPOT IS EDDIG KÉRJÜK VISSZAJUTTATNI, lehetőleg az igazolásokkal együtt! Az igazolások bemutatatásának legvégső határideje a beiratkozás napja! A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú, azaz az iskola nem garantálja, hogy a később beérkezett igényeket figyelembe tudja venni.

A KELLO tájékoztatása alapján felhívjuk figyelmüket arra, hogy a számlázási címet június 15-ig van lehetőségünk módosítani. Ezért aki már tudja, hogy nem a tanuló nevére kéri a számlát (munkahely), legyenek szívesek ezt is jelezni a lista visszaküldésekor.

A tankönyveknek az árát valószínűleg csekken kell majd befizetniük, várhatóan augusztus végén. A nem egyszerre rendelt könyvek esetében előfordulhat, hogy több részletben kell majd befizetni. A könyveket a tervek szerint névre szólóan csomagolva kapják meg a tanulók, ezt az iskolába szállítják ki. A normatív támogatásra jogosultak a listán könyveket az iskolai könyvtárból való kölcsönzéssel kapják meg. Az angol könyveket a csoportbeosztás kialakulása után rendeljük.

Az új információkról és a tankönyvosztásról az iskola honlapján tájékoztatjuk Önöket!

Kérdésükkel forduljanak Valakovicsné Lakatos Marianna tankönyvfelelőshöz.