Alapító tábla ünnepélyes elhelyezése

A Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium 2016-ban hirdetett meg először felvételt egészségügy ágazaton tanulni kívánó 8. osztályosoknak. A képzésre igen nagy az érdeklődés, a munkaerőpiaci változások is kedveznek az ápolóképzésnek. Az egyház, az állam és a város is támogatja az iskola ezirányú törekvéseit, így kerül sor az új épület megépítésére.

A 2018-ban átadásra kerülő  egészségügyi képzés új épülete alapító táblájának ünnepélyes elhelyezésére 2017. szeptember 20-án került sor. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy Dr. Beer Miklós, a váci egyházmegye püspöke, az iskola fenntartója megáldotta az iskolaközösséget ebből az alkalomból. Az ünnepségen köszöntőt mondott Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára. Az ünnepséget megtisztelték a városi önkormányzat képviselőtestületének tagjai, a város és a térség közintézményeinek vezetői. Iskolánk tanulói színvonalas műsort adtak.

Mai érzéseinket a legjobban a következő bibliai idézet fejezi ki:

„Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettek minket a mi Istenünk előtt…” (Pál első levele a thesszalonikaiakhoz)

Valakovicsné Lakatos Marianna