Sajtóközlemény – Közel nulla energiaígényű épület létesítése

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága, a fenntartásában álló Széchenyi István Római Katolikus Középiskola bővítését valósítja meg az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézettel, konzorciumiban, a KEHOP-5.2.5-16-2016-00007 sorszámú, 200 000 000 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében.
Az intézményben idén indult el egy új, 5 éves egészségügyi képzés, melynek a fejlesztés keretében kialakításra kerülő épület fog helyet adni. Az intézmény a jelenlegi infrastrukturális keretei között nem felel meg a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek, így új épület építése nélkülözhetetlen az egészségügyi képzés folytatásához. A projekt elsődleges célcsoportja a fejlesztéssel érintett intézmények valamennyi dolgozója, és tanulója. Mindezeken túl az ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását, valamint a környezeti állapot megőrzését is szolgálja.

Figyelembe véve a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkében foglaltakat, az új épület kialakítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott, a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó előírásoknak megfelelően, a 6. sz. mellékletben előírtak alapján készül.

A teljes sajtótájékoztató itt tekinthető meg.