Rendkívüli felvételi eljárás

A Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium rendkívüli felvételi eljárást hirdet a következő ágazatokra azon tanulóknak, akik nem nyertek felvételt egyetlen középiskolába sem:

  • közgazdaság ágazat,
  • ügyvitel ágazat,
  • egészségügy ágazat.

A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell benyújtani iskolánk titkárságára legkésőbb 2018. augusztus 31-ig, amely a www.oktatas.hu oldalról letölthető. Kérjük, hogy amennyiben a rendes felvételi eljárás keretében nem jelentkezett iskolánkba a tanuló, úgy most csatolja az 5.,6.,7. év végi és 8. félévi bizonyítványának hiteles másolatát, valamint a központi magyar nyelv, valamint matematika írásbeli vizsga eredményeit.

 A felvételi kérelmekről iskolánk igazgatója dönt.

Felvételt nyert tanulók a 2018/2019-es tanévre

A 2018/2019-es tanévre az alábbi tanulók nyertek felvételt intézményünkbe:

A fellebbezési eljárás menete

A felvételről, vagy az elutasításról szóló értesítés kézhezvételét követően a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 37.§-a alapján a tanuló, illetve kiskorú jelentkező esetén a tanuló és a szülő  a döntés ellen jogorvoslattal élhet (a levél kézhezvételétől számított tizenöt napon belül).

A jogorvoslati eljárást megindító fellebbezési kérelmet az iskola fenntartójának (Váci Egyházmegye) címezve, de a Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.) intézményvezetőjének (Fehér Józsefné igazgató) kell eljuttatni postai úton vagy személyesen.

A fellebbezési kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatal határideje: 2018. június 1.

A fellebbezési kérelem innen letölthető.