Ügyvitel ágazat

Egy jó szakma felér egy diplomával!

Az Ügyvitel ágazaton

 • elsajátíthatod a magas szintű tízujjas vakírást,
 • informatikai gyakorlat során jártasságot szerezhetsz az irodai szoftverek alkalmazása területén,
 • megismerkedheted a szóbeli és írásbeli hivatali kommunikáció kultúráját,
 • az üzleti levelezés fortélyait, az üzleti életben elvárható helyes magatartást,
 • a hivatali protokollt,
 • megtanulhatod a rendezvényszervezés folyamatát.

A 2013/2014-es tanévtől a 9., 2014/2015-ös tanévtől pedig már a 10. évfolyamon is az új szakképzési kerettanterv alapján folyik a tanulók iskolai rendszerű oktatása.

Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan

Az ügyvitel ágazatra vonatkozó előírások értelmében az alábbi tantárgyak oktatásával biztosítjuk a szakmai követelménymoduloknak való megfelelést:

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A szakképzettséggel rendelkező alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.

KOMPETENCIAELVÁRÁS Agilis, jó kommunikációs képesség, problémamegoldó- és szervezőképesség, csapatmunka, felelősségtudat, nyitottság az informatikai eszközök használatára.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ:

 • képes ellátni a vállalkozások működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatok terén a rábízott adminisztratív feladatokat;
 • irodai, illetve vezetői asszisztensi feladatokat lát el;
 • kapcsolattartáshoz szükséges iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel;
 • vezeti a vállalkozások nyilvántartásait;
 • közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében;
 • részt vesz egyes finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladataiban;
 • feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket;
 • közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében;
 • előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások iratait, azokat kezeli és rendszerezi;
 • kapcsolatot tart munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel; szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervez.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a vállalkozások működése, belső folyamata, azokhoz kötődően szívesen lát el ügyviteli feladatokat A szakképzettséggel rendelkező elhelyezkedhet a gazdasági szférában ügyintézőként, de akár továbbtanulhat a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű képesítést szerezhet, mint pl. mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, banki szakember, vámszakember.