Nyári szakmai gyakorlat

Mindazon tanulóinknak, akik intézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint kezdték meg iskolai rendszerű szakközépiskolai tanulmányaikat, a szorgalmi időszakot követően összefüggő nyári szakmai gyakorlaton kell részt venniük.

Az új OKJ alapján elkészült rendeletben megjelent szakképzési kerettantervek meghatározzák az összefüggő nyári gyakorlat óraszámát.

  • évfolyam elvégzését követően 140 óra (napi 7 óra 4 hét, külső gyakorlati hely)
  • évfolyam elvégzését követően 140 óra (napi 7 óra 4 hét, külső gyakorlati hely)

A gyakorlat ideje: minden évnek június 16-tól augusztus 28-ig összefüggő 4 hét, a nyári szüneten belül a munkahellyel egyeztetendő.

Az adott évfolyam sikeres teljesítését követően a következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő gyakorlat elvégzése. A gyakorlat anyagát és az elvégzendő feladatokat az egyes szakokra érvényes kerettantervi leírások tartalmazzák. (azokban ÖGY betűjellel jelölve).
A kerettantervek letölthetőek www.nive.hu web oldalról a /Szakképzési dokumentumok/ Szakképzési kerettantervek menüből.

Csak olyan vállalkozásnál teljesíthető a szakmai gyakorlat, amely a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozás (www.isziir.hu honlapon gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása menüben szakmacsoportra, azon belül szakképesítésre szűrve).

A gyakorlati képzést biztosító gazdálkodó feladatai és kötelezettségei:

  • A megállapodás függelékében szereplő Tanuló számára – egészségvédelmi szempontból biztonságos munkahelyen, a függelékben meghatározott és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő – gyakorlati képzésről és nevelésről gondoskodik.
  • Biztosítja az előírt tárgyi és személyi feltételeket.
  • A tanulókat megfelelő munka-, balesetvédelmi és – szükség szerint – tűzvédelmi oktatásban részesíti
  • Az előírásoknak megfelelően vezeti a foglalkozási naplót, melyet az iskola felkérése alapján betekintésre rendelkezésre kell bocsátania.
  • A tanuló részvételét és mulasztását nyilvántartja, a mulasztásokról az előírt rendszerességgel tájékoztatja az iskolát.

A gyakorlat teljesítése

A szakmai gyakorlat teljesítéséről Foglalkozási naplót kell vezetni.

Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles, arról a gyakorlati képzőhelyeknek az iskolát a szabályoknak megfelelően tájékoztatni kell.

A 10. évfolyamra járó diákokat külső gyakorlóhelyen kívánjuk elhelyezni a nyári összefüggő szakmai gyakorlat céljából.

Kérem, a 10. évfolyamra járó diákok szüleinek a segítségét, hogy a lakóhelyükön vagy a munkahelyükön próbáljanak gyakorlati helyet szerezni gyermeküknek!

Legkésőbb minden év március 30-ig jelezzék, ha sikerült gyakorlati helyet találni, a befogadó nyilatkozatok leadásával. (Szakmai igazgatóhelyettesnél)

A gyakorlat dokumentálása

A tanuló foglalkozási naplóban (füzetben) vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését.
A nyitólapon szerepeljen a tanuló neve és osztálya, a gyakorlat kezdő- és befejező napja, valamint a munkahely adatai, a tanulóval foglalkozó személy neve és elérhetősége.

A füzetben a napi elvégzett feladatokat kell rögzíteni, a gyakorlatot irányító személy pedig az elvégzést igazolja és értékeli.

A gyakorlat teljesítésének igazolása

A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb adott év. augusztus 28-ig eljuttatja a füzetét és a fogadó munkahely által kitöltött, aláírt és lepecsételt igazolólapot közvetlenül a szakmai igazgatóhelyettesnek.

Szeretnénk, ha minél több diákunk találna a gyakorlat idejére külső gazdálkodó céget, mert így munkahelyi tapasztalatokat szereznének és valós munkakörnyezetben, a szakhoz illeszkedő valós gyakorlati feladatok megoldásával foglalkoznának!