Közgazdaság ágazati képzés

(2017/18. tanévben 11-12. évfolyam)

A képzés leírása:

A képzési idő: 4+1 év

A 12. évfolyam követelményeinek teljesítését követően a tanulók a közismereti érettségi vizsgatantárgyak mellett, kötelezően a közgazdaság ágazat szakmai vizsgatárgyából, vagyis Közgazdaság ismeretekből  tesznek érettségi vizsgát.

A sikeresen teljesített ágazati szakmai érettségi vizsga munkakör betöltésére képesíti a végzett tanulókat, Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátorként (FEOR 4123) helyezkedhetnek el a munkaerő-piacon.

Érdemes azonban tovább folytatni a tanulmányokat iskolánkban, hiszen a 13. évfolyamon, 1 év alatt, emelt szintű, állam által elismert  Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítést (OKJ 54 344 01) szerezhetnek a képzés résztvevői.

Szakirányú továbbtanulás esetén ez a megszerzett szakképesítés 32 felvételi többletpontot jelent a felvételizőknek.

Közgazdaság ágazat szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszámai évfolyamonként:

10. évfolyam
Tantárgyak Éves óraszám Heti óraszám
elmélet gyakorlat
Gazdasági és jogi alapismeretek 144 4
Ügyviteli gyakorlatok 108 3
Összes óraszám: 252 7
11. évfolyam
Tantárgyak Éves óraszám Heti óraszám
elmélet gyakorlat
Ügyviteli gyakorlatok 36 1
Általános statisztika 36 1
Statisztika gyakorlat 36 1
Pénzügyi alapismeretek 108 3
Számviteli alapismeretek 144 4
Összes óraszám: 360 10
12. évfolyam
Tantárgyak Éves óraszám Heti óraszám
elmélet gyakorlat
Általános statisztika 32 1
Statisztika gyakorlat 64 2
Pénzügyi alapismeretek 64 2
Pénzügy gyakorlat 64 2
Adózási alapismeretek 32 1
Adózás gyakorlat 64 2
Számviteli alapismeretek 64 2
Számvitel gyakorlat 32 1
Összes óraszám: 416 13