Vizsgakövetelmények

A vizsgakövetelmények egységesek, megegyeznek Európa más országainak EBC*L követelményeivel, ezáltal a Magyarországon megszerzett gazdasági tudást nemzetközi szinten is elismerik. Lehetőség van ugyanakkor a vizsgakövetelmények kialakításakor – bizonyos témaköröknél – a magyar eljárás és gyakorlat figyelembevételére.

A vizsga részei:

“A” modul

Az oklevél megszerzéséhez egy kétórás, írásbeli vizsgát kell sikersen teljesítenie a vizsgázóknak az EBC*L “A” moduljának tananyagából. A vizsga nem teszt jellegű: különböző típusú kifejtős kérdésekre kell válaszolni.

Témakörök:

 • Mérlegfelépítés
 • Vállalati célok és mutatószámok
 • Költségszámítás
 • Társasági – gazdasági jog

Vizsga:

 • Időtartam: 120 perc
 • A vizsga formája: írásbeli
 • A vizsgán maximum 100 pont szerezhető. A sikeres vizsgához legalább 75%-os teljesítmény szükséges.

Vizsgafeladatok:

 • 16 fogalom-meghatározás
 • 4 a téma megértését számon kérő kérdés
 • 1 esettanulmány

 “B” modul

Az EBC*L B modul vizsgájának szerkezete megegyezik az “A” moduléval. Elméleti és gyakorlati ismereteket firtató kérdések megválaszolását követően egy eseti példa megoldása a feladat. A válaszadáshoz nem használható segédanyag.

Kizárólag az “A” modulból vizsgát tett hallgatók jelentkezhetnek a “B” modul vizsgájára.

A vizsga két részből áll:

 • Részvizsga 1:
  • Az üzleti terv készítés céljai, módjai és eszközei
  • Marketing és értékesítés
 • Részvizsga 2:
  • Pénzügyi tervezés (költségvetés készítés), beruházási számítás, és gazdaságossági számítás

Időtartam:

 • A vizsgára részvizsgánként 90 perc áll rendelkezésre.
 • A két részvizsga között 15 perc szünet van.

Részvizsgák:

 • Lehetséges csupán az egyik részvizsga abszolválása. Az EBC*L “B” modul záróoklevelének megszerzéséhez azonban mindkét részvizsgát le kell tenni. A második részvizsga letételére az elsőt követő 2 éven belül kell sort keríteni.
 • A részvizsgák sorrendje szabadon választható.
 • Részvizsgánként 80 pont szerezhető. A pontok 75 %-ának (= 60 pont) elérése esetén a vizsga sikeresnek tekinthető.

Egy részvizsga sikertelensége esetén a vizsga 2 éven belül megismételhető. Ez esetben a bizonyítványt az EBC*L Képviselet állítja ki.

Vélemény, hozzászólás?