Rendkívüli felvételi eljárás

A Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium rendkívüli felvételi eljárást hirdet a következő ágazatokra azon tanulóknak, akik nem nyertek felvételt egyetlen középiskolába sem:

  • közgazdaság ágazat,
  • ügyvitel ágazat,
  • egészségügy ágazat.

A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell benyújtani iskolánk titkárságára legkésőbb 2018. augusztus 31-ig, amely a www.oktatas.hu oldalról letölthető. Kérjük, hogy amennyiben a rendes felvételi eljárás keretében nem jelentkezett iskolánkba a tanuló, úgy most csatolja az 5.,6.,7. év végi és 8. félévi bizonyítványának hiteles másolatát, valamint a központi magyar nyelv, valamint matematika írásbeli vizsga eredményeit.

 A felvételi kérelmekről iskolánk igazgatója dönt.