Európa Nap iskolánkban

Az elmúlt években az Európai Unióval kapcsolatos diákversenyeken tanúsított aktív részvételünkkel elértük, hogy iskolánk meghívást kapott az Európai Parlament Nagykövet Iskolája programba.

Célja, hogy az európai értékeket tudatosítsa a diákságban, a részt vevő iskolákat hálózatba szervezze, elősegítse az együttműködésüket. A programban részt vevő 24 magyarországi iskola a tavaszi időszakban EU napot szervez, ez is feltétele a Nagykövet Iskola cím elnyerésének.

A Széchenyiben a nap folyamán a diákok játékos feladatok során ismerkedtek az EU országaival.
A nap szervezését és lebonyolítását a 13-14. évfolyamosok végezték.

Vargáné Langa Éva

Tanulmányi kirándulás Budapesten

Iskolánk 9-10.évfolyamos közgazdaság ágazatra járó diákjai osztályfőnökeik kíséretében tanulmányi kiránduláson vettek részt 2017. március 24-én, pénteken.

A program első pontjaként bejárhattuk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyelete alatt működő ellenőrző laborokat.

A Mechanikai és Villamos Laboratóriumban megismerhettük azokat az eljárásokat, amelyekkel a műszaki cikkek vagy a gyermekjátékok használatából, felépítéséből adódó veszélyeket igyekeznek kiszűrni. A laborban folytatott hivatalos vizsgálatok alapján kerülnek visszahívásra a baleset- vagy életveszélyes termékek a boltok polcairól.
A vizsgálati eszközök ismertetését követően megtapasztalhattuk, mit jelent, ha egy elektromos eszköz használat közben túlmelegszik és kigyullad. Illetve bemutatták azt a gépet, amellyel azt szimulálják, milyen erőhatásokat kell egy plüss játékfigura varrásainak kibírnia ahhoz, hogy a gyerekek játék közben biztonságban legyenek.

Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriumban az élelmiszerek, tisztító- és illatszerek vizsgálatának lehetőségeit és az ehhez használt gépeket ismerhettük meg. Mind az élelmiszerek, mind a tisztítószerekkel kapcsolatban kaptunk hasznos tanácsokat a szakértőktől, milyen információkat célszerű elolvasni a termékek csomagolásain vásárlás esetén.

Az ebédet követően a program a Parlament épületében folytatódott, ahol idegenvezető segítségével kaptunk bepillantást az intézmény múltjába és jelenébe. Részletesen ismertetésre került az épület története, a szobrokon megörökített történelmi személyek kapcsolata a törvényhozással.

Reméljük, hogy diákjaink élményekkel és fényképekkel gazdagon tértek haza!

Pénz7 – Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete a Széchenyiben

penz7 logoIdén harmadik alkalommal került megrendezésre országszerte a Pénz7 tematikus program, melynek célja a diákok pénzügyi kultúrájának fejlesztése. A résztvevő 1100 iskola között a mi diákjaink is tovább bővíthették pénzügyi ismereteiket, játékos formában hívtuk fel figyelmüket a pénzügyi tudatosság fontosságára.

Ebben az évben két témát is feldolgozhattunk, a „Bankoljunk okosan!” mellett a vállalkozói kompetenciák fejlesztésével foglalkoztunk.

A pénzügyi témakör elsajátítása érdekében elektronikus tananyagok kerültek kidolgozásra, melyet a rendezvénysorozat szervezői bocsájtottak rendelkezésünkre. Ezek felhasználásával összefoglaltuk a diákok ismereteit a készpénz, bankszámlapénz, bankkártya használat témakörében.

Mivel a diákok egyre nagyobb arányban rendelkeznek bankszámlával, valamint sokan már önálló keresetükkel gazdálkodhatnak, többségüknek rengeteg személyes élménye, tapasztalata van a készpénz és a bankkártya használatával kapcsolatban. Így ezek felhasználásával rendszereztük a témával összefüggésben meglévő ismereteiket, megfogalmazva az egyes fizetési módok előnyeit, hátrányait vagy veszélyeit.

Ebben az évben a pénzügyi tudatosság fejlesztése mellett új témaként megjelent a vállalkozói kompetenciafejlesztés, a vállalkozói ismeretek bővítése is. A gazdálkodási téma feldolgozása szintén csoportmunka keretében történt. A diákok megismerkedhettek az üzleti ötletek megvalósításának folyamatával, nehézségeivel; hogy milyen szerteágazó ismeretekre van szükség egy vállalkozás beindításához; hogy mit jelent csoportban dolgozni és az egyes üzleti kérdésekben hogyan lehet érvekkel konszenzusra jutni.

Köszönjük a kollégák és a diákok részvételét! Reméljük, mindenki hasznos tapasztalatokkal gazdagodott!

Tóbi Tímea