Informatika szakmai nap 2016

Informatika munkaközösségünk munkáját mutatta be a tegnap megrendezett szakmai nap, melyre a kistérség és Hatvan általános iskoláiból hívtuk és vártuk azon 8. osztályos diákokat, akik kifejezetten az informatikaoktatás és a tárgy újdonságaira kíváncsiak.

A szakmai napon előadások keretében mutattuk be a programozás, a hálózatépítés és az animáció készítés újdonságait. Az előadássorozatot az MIT App Inventor program bemutatása indította, majd a CISCO Hálózati Akadémia és a Packet Tracer hálózatépítő szimulációs program került bemutatásra. Párhuzamosan a fenti előadásokkal a GIMP és a Scratch játékos elemeinek bemutatása történt. Az előadások keretében a hozzánk látogató diákoknak lehetőségük volt a fenti programok egyéni kipróbálására, applikáció, animáció, egy konkrét hálózat létrehozására, valamint egy játékos labirintus programozására.

Köszönöm Lazók Brigitta, Majzik Ildikó, Pataki László informatikus kollégáim munkáját, közreműködését.

Toldi Levente informatikai mk. vezető

Informatika szakmai napok 2016

wordcloud-3A Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium informatika munkaközössége SZAKMAI NAPOT szervez 2016.november 10 -én.

Várjuk azon érdeklődő általános iskolai diákokat, akiket egy kicsit jobban érdekel az informatika, szeretik a folyton változó világunk újdonságait, és szeretnének aktívan valami újat alkotni.

A szakmai nap keretében betekinthetnek az informatika oktatás világába, új lehetőségeket ismerhetnek meg, kipróbálhatják szaktanáraink előadásán, foglalkozásain látottakat.

Lesz játékos programozás, applikáció készítés mobiltelefonra, betekintést kaphattok a hálózati szimulációk és kép animációk világába.

Gyertek, várunk Benneteket! 

LAN verseny a Széchenyiben!

img_lanwanKedves diákok, iskolánkban megrendezésre kerülő ingyenes LAN versenyt szeretnénk meghirdetni nektek.

Időpont
Az időpontot csak a jelentkezések után tudjuk megmondani, a jelentkezők számától függően, melyről email fogunk titeket tájékoztatni.
Helyszín: 3000, Hatvan Bajcsy-Zsilinszky út 6. | Széchenyi István Római Katolikus Középiskola.

Lebonyolítás
A csapatok, illetve játékosok számától függ. Csoport mérkőzések lesznek, utána az elődöntők és a döntők BO5-ös / BO3-as mérkőzések lesznek. Ha nagyszámú jelentkezés lesz, akkor egy Online Kvalifikációra kerül a sor és az ott legsikeresebb csapatok jöhetnek iskolánkba, előreláthatólag játékonként 4-6 csapat.

Nevezés
Nevezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet IDE KATTINTVA. Csak az itt leadott nevezéseket tudjuk elfogadni.
A nevezési határidő 2015. szeptember 30. (Szerda).

Eszközök
Iskolánk a monitort biztosítja, magáról a gépről, egérről és a billentyűzetről nektek kell gondoskodni, illetve az iskolába történő szállításról is.

A csapatok
A csapatoknak 5 főből kell állnia, és nem csak az iskolánk tanulói vehetnek részt az eseményen, hanem azok is, akiknek csapatában legalább 2 Széchenyis diák is van, azaz külsős diák is hozható saját fellelőségre!
A játékokban 5 fős csapatok versenyeznek, ez alól kivétel a Hearthstone.

Játékok

 • League of Legends
 • Counter Strike: GO
 • Counter Strike 1.6
 • Call of Duty 2
 • Call of Duty 4
 • Hearthstone

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Mindazon tanulóinknak, akik intézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint kezdték meg iskolai rendszerű szakközépiskolai tanulmányaikat, a szorgalmi időszakot követően összefüggő nyári szakmai gyakorlaton kell részt venniük.

Az új OKJ alapján elkészült rendeletben megjelent szakképzési kerettantervek meghatározzák az összefüggő nyári gyakorlat óraszámát.

 • 9. évfolyam elvégzését követően 70 óra (napi 7 óra, 2 hét, iskolában tartandó)
 • 10. évfolyam elvégzését követően 105 óra (napi 7 óra 3 hét, külső gyakorlati hely)
 • 11. évfolyam elvégzését követően 140 óra (napi 7 óra 4 hét, külső gyakorlati hely)

A gyakorlat ideje: 2015. június 16-tól augusztus 28-ig összefüggő 3 hét, a nyári szüneten belül a munkahellyel egyeztetendő.

Az adott évfolyam sikeres teljesítését követően a következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő gyakorlat elvégzése. A gyakorlat anyagát és az elvégzendő feladatokat az egyes szakokra érvényes kerettantervi leírások tartalmazzák. (azokban ÖGY betűjellel jelölve). A kerettantervek letölthetőek www.nive.hu web oldalról a /Szakképzési dokumentumok/ Szakképzési kerettantervek menüből.

Csak olyan vállalkozásnál teljesíthető a szakmai gyakorlat, amely a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozás (www.isziir.hu honlapon gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása menüben szakmacsoportra, azon belül szakképesítésre szűrve).

A gyakorlati képzést biztosító gazdálkodó feladatai és kötelezettségei:

 • A megállapodás függelékében szereplő Tanuló számára – egészségvédelmi szempontból biztonságos munkahelyen, a függelékben meghatározott és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő – gyakorlati képzésről és nevelésről gondoskodik.
 • Biztosítja az előírt tárgyi és személyi feltételeket.
 • A tanulókat megfelelő munka-, balesetvédelmi és – szükség szerint – tűzvédelmi oktatásban részesíti
 • Az előírásoknak megfelelően vezeti a foglalkozási naplót, melyet az iskola felkérése alapján betekintésre rendelkezésre kell bocsátania.
 • A tanuló részvételét és mulasztását nyilvántartja, a mulasztásokról az előírt rendszerességgel tájékoztatja az iskolát.

A gyakorlat teljesítése

A szakmai gyakorlat teljesítéséről Foglalkozási naplót kell vezetni.

Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles, arról a gyakorlati képzőhelyeknek az iskolát a szabályoknak megfelelően tájékoztatni kell.

9-10. évfolyam

Az iskola minden 9. évfolyamon tanuló diáknak megszervezi a nyári gyakorlatot az intézmény tanműhelyében.

A 10. évfolyamra járó diákokat külső gyakorlóhelyen kívánjuk elhelyezni a nyári összefüggő szakmai gyakorlat céljából. Amennyiben nem sikerül minden 10. évfolyamos tanulónak külső gyakorlati helyet szerezni, akkor az intézményünkben történik a gyakorlat. Kérem, a 10. évfolyamra járó diákok szüleinek a segítségét, hogy a lakóhelyükön vagy a munkahelyükön próbáljanak gyakorlati helyet szerezni gyermeküknek.

Legkésőbb 2015. május 15-ig jelezzék a szakképzési adminisztrátornak (Melykóné Pócs Beáta), ha sikerült gyakorlati helyet találni.

A gyakorlat dokumentálása

A tanuló foglalkozási naplóban (füzetben) vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését. A nyitólapon szerepeljen a tanuló neve és osztálya, a gyakorlat kezdő- és befejező napja, valamint a munkahely adatai, a tanulóval foglalkozó személy neve és elérhetősége.

A füzetben a napi elvégzett feladatokat kell rögzíteni, a gyakorlatot irányító személy pedig az elvégzést igazolja és értékeli.

A gyakorlat teljesítésének igazolása

A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2015. augusztus 28-ig eljuttatja a füzetét és a fogadó munkahely által kitöltött, aláírt és lepecsételt igazolólapot közvetlenül, vagy az osztályfőnökön keresztül az iskola szakképzési adminisztrátor számára.

Bejelentési kötelezettség

A tanuló 2015. május 15-ig a szakképzési adminisztrátor számára négy példányban leadja a fogadó munkahely által kitöltött és aláírt együttműködési megállapodást, vagy jelzi, ha nem talált külső gyakorlati helyet, és ezért az iskolában kívánja teljesíteni az összefüggő gyakorlatot. Az iskolai gyakorlat pontos beosztásáról a tanév végén adunk tájékoztatást.

Szeretnénk, ha minél több diákunk találna a gyakorlat idejére külső gazdálkodó céget, mert így munkahelyi tapasztalatokat szereznének és valós munkakörnyezetben, a szakhoz illeszkedő valós gyakorlati feladatok megoldásával foglalkoznának!

Dokumentumok

A nyári szakmai gyakorlathoz szükséges dokumentumok az iskola www.szechenyi60.hu honlapján letölthetőek (Oktatás > Nyári szakmai gyakorlat).