Volunteering is our job

Logó

Iskolánk az előző évben sikeresen pályázott az Európai Unió Erasmus+ program keretében meghirdetett Nemzetközi Stratégiai Partnerségek programra.
A projektben hat ország (Törökország, Bulgária, Lengyelország, Spanyolország, Olaszország és Magyarország) egy-egy iskolája vesz részt.

Minden résztvevő iskola szervez egy találkozót, ahol a többi ország diákjaival közösen, találkozónként más-más témákkal foglalkozunk. Tevékenységünk vezérfonala az önkéntesség, amit a projekt neve is mutat: Volunteering is our job, azaz az önkéntesség a mi munkánk.

Folytatás…

Poland, Tarnowskie Góry

Poland, Tarnowskie Góry (8-14 March 2015)

4 pupils and 3 teachers travelled to Tarnowskie Góry, Poland.

The pupils got to know each other in the usual way by sending their own profile to the host partners and connecteting each other via internet. At the school we were greeted with salt and bread according to the local traditions.

The pupils prepared their agreed tasks with great enthusiasm. They had to show the eating habits of our country using a presentation, and also had to give their suggestions about healthy diet. They prepared their presentation in prezi, which is a new type of presentation invented by the Hungarians. For the project song they had written a poem on their own. At the mobility we chose the poem written by the Polish pupils as the lyrics of our project song by voting.

We could get to know the everyday life of the Polish school. One of the most enjoyable activities for the pupils was the sport contest in the spirit of healthy way of life. The highlight of the program was the sport show of the local pupils which proved to us how important doing exercises is in their everyday life. It is not surprising as the pupils of this school learn to become firemen, paramedics and policemen/women.

We visited a Polish orphanage that our Polish partner school helps with their regular voluntary work. Before travelling we had organized collecting donation for the Polish orphans and we collected a lot of nice toys. The orphan children were really pleasantly surprised because they had never got as many presents at the same time before. We also showed a traditional round game to the children and not only they but also our partners joined to it.

We could also get to know the traditional Polish cuisine by making a traditional meal together.

The Polish language course was very popular, however, our pupils struggled with it. It was a bit easier for the teachers who had some previous knowledge in the Russian language.

Our hosts showed us the sights of the region. We visited the salt mine in Wieliczka and the Royal Palace in Krakow.

We had the possibility to visit Auscwitz, which enriched students’ and teachers’ knowledge in history.

It was a really successful mobility and a great experience for our students. They could experience directly-in the orphanage-that it is a good feeling to help, and we should act-by even taking small steps-when we see that somebody needs our help.

Lengyelországi találkozó (2015. március 8-14.)

Lengyelországba, Tarnowskie Góry városában 4 diák és 3 tanár utazott.

A tanulók – a szokott módon – megismerték egymást, így a találkozáskor már ismerősként köszönthették egymást. Az iskolában a helyi szokásoknak megfelelően kenyérrel és sóval köszöntöttek minket.

Az előzetesen megbeszélt feladatokra tanulóink nagy lelkesedéssel készültek, Be kellett mutatnunk egy prezentáció formájában hazánk étkezési szokásait, illetve az egészséges táplálkozással kapcsolatos javaslatainkat. A bemutatót prezi formátumban készítették el. A projektdalhoz a diákok önálló munkával egy verset írtak, amit a találkozón bemutattunk. A projekt dal szövegéül a lengyel diákok által készített szöveget választottuk ki közösen.

Megismerhettük a lengyel iskola életét mindenapjait. A tevékenységek közül kiemelkedett az a sport bemutató, amit a helyi diákok tartottak. Jó volt látni, hogy a testmozgás mennyire része az életüknek. Ennek azért is volt jelentősége, mert az iskola profilja, hogy mentősöket, tűzoltókat és leendő rendőröket képeznek. Az erőnlét terén a nemzetközi csapat is összemérhette tudását a helyiekkel.

Meglátogattunk egy árvaházat, amit a lengyel partneriskola patronál, és ahol a lenygel gyerekek rendszeres önkéntes munkát végeznek. Előzetesen intézményünkben gyűjtést rendeztünk nekik, és nagyszámú igényes játék gyűlt össze. Az árvaház lakói nagyon meglepődtek ezen, hiszen ennyi ajándékot egyszerre sohasem kaptak. A látogatás alkalmával egy sajátosan magyar körjátékot mutattunk be nekik, amibe a ház lakóin kívül a projekt résztvevői is bekapcsolódtak.

A találkozó során megismerhettük a hagyományos lengyel konyhával is.

A lengyel nyelvi kurzus igen népszerű volt, annak ellenére, hogy diákjainknak nagyon nehezen ment.

A környék nevezetességeit is bemutatták vendéglátóink. A wieliczkai sóbányába látogattunk el, illetve a krakkói királyi palotába. Krakkó csodálatos belvárosát is megismerhettük egy rövid séta keretében.

Kihasználva a lehetőséget ellátogattunk Auschwitzba is.

A találkozó nagyon jól sikerült, hatalmas élményt jelentett diákjainknak. Testközelből tapasztalhatták meg – az árvaházban -, hogy jót tenni jó, és nem szükséges nagyban gondolkodni, amikor a problémák körülöttünk vannak.

Sivas, Turkey

Sivas, Turkey

Four pupils and three teachers travelled to Turkey, Sivas. Before travelling we had a meeting with the pupils and their parents to inform them about the host country’s customs, the weather, the traffic and the proper behaviour. We thought it especially important because there are differences between the European and the Turkish customs about which teenagers do not have much information. We wanted to prevent misunderstandings and conflicts between the pupils.

The pupils prepared for the project tasks with enthusiasm. They had to make PPT presentations showing their country, town and school and they did it by themselves. Of course the English and the IT teachers who took part in the project helped them when they needed, and also with practicing how to present these PPTs and with the English pronunciation. Our students fulfilled their task at a high level and their performance was really good.

The presentations of the partner schools contributed to getting to know each other better. During the mobility we became acquainted with the life of the school, which was really interesting for the teachers and the students, as well. With the help of the Turkish students’ presentations on education system we got a lot of interesting information and could compare it with ours, and could see the similarities and differences.

The students prepared for the logo competition and designed their logo. In Sivas the participants voted for the best logo and the Turkish logo became the winner because we thought that it would best represent the project during the two years.

We had the task to prepare a project toy using recycled materials. Our team prepared flowers from wires and old nylon stockings. We displayed them in an exhibition to the local people, together with other hand-made products which we took from home. Our host partner later sold them in a charity market to raise money. For the money they bought a wheelchair and two walking frames for disabled people in the local Club of Disabled People.

A Turkish language course was given to the participants by low-skilled students.

During the mobility we had the opportunity to get to know the local traditions. We could watch a show where we enjoyed the dervish dance and a traditional wedding. We also became acquainted with the traditional art of paper marbling called Ebru, and with the help of the art teacher the participants could try this technique, and they also could take their pieces of art home. Of course we also had the opportunity to try out local specialities (sweets and dishes).

The sightseeing tour in Sivas provided us with a lot of information about the Turkish architecture and history. We were also amazed by the natural beauty of Cappadocia.

In terms of common voluntary work the participants of the project visited an animal shelter where they gave food to cats and dogs living there. We also could listen to a seminar about street animals and watched a video interview with the director of the animal shelter that they had visited.

Törökországi találkozó (2015. január 11-17.)

Törökországi találkozó (2015. január 11-17.)

Törökországba, Sivasba három  tanár és négy diák utazott.

A szülőket és a diákokat egy közös megbeszélésen tájékoztattuk a fogadó ország szokásairól, az ottani időjárásról, a közlekedés sajátosságairól és az elvárt viselkedési normákról. Ezt különösen fontosnak tartottuk, hiszen nagyon nagy különbségek vannak az európai és török szokások között, melyekről a tinédzser korosztálynak nem sok ismerete van. Így igyekeztünk megelőzni az ezen ismeretek hiányából fakadó esetleges félreértéseket és konfliktusokat. A találkozó feladatait a tanulók nagy lelkesedéssel készítették el. Prezentációt kellett készíteniük, bemutatva országukat, városukat és iskolájukat. A feladat a tanulók önállóan hajtották végre,  azonban a projektben résztvevő  informatika és angol szakos kollégák segítséget nyújtottak nekik, csakúgy mint a prezentáció előadásának gyakorlásában. A tanulók színvonalas prezentációkat készítettek, melynek előadása jól sikerült. A partneriskolák prezentációi nagyban hozzájárult ahhoz, hogy jobban megismerjük egymást. A találkozó során megismerkedhettünk az vendéglátó iskola belső életével, ami mind a tanárok, mind a diákok számára érdekes volt. A török diákok prezentációjából megismerhettük a török oktatási rendszert, ami a tanárok számára különösen érdekes volt, hisz láttuk a hasonlóságokat és különbségeket a mi oktatási rendszerünkhöz képest.

Projektlogó versenyre mi is készültünk. A projektben résztvevő diákok közösen készítették el a projekt logót javaslatukat.  A találkozón szavazatok alapján a török partner által készített logó nyert.

Feladat volt egy projekt játék elkészítése, amelyet újrahasznosítható anyagokból készítettünk, és ezek közül szavazással választották ki a projekt játékot. Ezeket és más újrahasznosított anyagból készült kézműves terméket egy kiállításon mutattuk be a helyi embereknek. A magyar csapat drót és régi nylonharisnya felhasználásával virágokat készített.

Mindegyik ország, így mi is, kézzel készített termékeket vittünk, melyeket a vendéglátók egy későbbi időpontban rendezett jótékonysági vásáron értékesítettek.
Az így összegyűjtött pénzből egy kerekesszéket és három járókeretet vásároltak mozgáskorlátozott emberek számára, illetve egy részét a helyi Mozgáskorlátozottak Klubjának adományozták.

A projekt során lehetőségünk nyílt arra, hogy megismerkedhessünk a helyi tradíciókkal. Megtekinthettünk egy táncos műsort (dervistánc és hagyományos esküvő), valamint megismertük a hagyományos török papírmárványozási technikát. A tanulók maguk is készíthettek kipróbálhatták ezt a technikát a rajztanár irányításával és elhozhatták az általuk készített alkotásokat.

Természetesen lehetőségünk nyílt arra is, hogy megkóstoljuk a helyi étel-és édesség specialitásokat is.

A Sivas-ban tett városnézés megismertetett minket a török építészettel és történelmi ismereteink is bővültek.
A Cappadokia-iban kirándulás során láthattuk a természeti értékek gazdagságát.

A közösen végzett önkéntes munka jegyében a projekt résztvevői ellátogattak egy állatmenhelyre, ahol ők maguk is etethették a menhely kutyáit és macskáit. A szemináriumon a kóbor állatokról hallhattak előadást és video interjút tekintettek meg, melyet a meglátogatott állatmenhely vezetőjével készítettek.

Ez a mobilitás rendkívüli fontossággal bírt. A főkoordinátor iskola nagyszerű mintát adott a többi partnernek, hogyan kell előkészíteni és lebonyolítani magas színvonalon egy project találkozót, hozzájárulva ahhoz, hogy mind a tanárok, mind a diákok felejthetetlen élményekkel és ismeretekben gazdagodva térjenek haza.